Ce măsuri de securitate sunt implementate pentru a proteja datele?

În toate cazurile de colectare a datelor dvs. cu caracter personal acestea sunt prelucrate de către noi în perimetrul de securitate, fiind realizate măsuri organizatorice și tehnice necesare pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare. Mecanismul de asigurare a protecției datelor cu caracter personal fiind stabilit în Politica de securitate a companiei inclusiv în regulamentele și instrucțiunile adiacente care descriu procesele și măsurile de protecție.

Măsurile organizatorice și tehnice asigurare au fost evaluate de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sub aspect al corespunderii acestora și revizuite periodic pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului ilicit sau neautorizat. Printre aceste măsuri se numără:

 • Implementarea și revizuirea periodică a politicilor, procedurilor și instrucțiunilor de lucru destinate securizării prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Instruirea periodică și sistematică a tuturor angajaților care prelucrează date cu caracter personal și semnarea cu aceștia a clauzei de nedivulgare a informației cu care au făcut cunoștință în temeiul  sarcinilor și funcțiilor exercitate;
 • Limitarea accesului la datele cu caracter personal în conformitate cu principiile din Politica de securitate a ,,StarNet Soluții” SRL
 • („nevoia de a ști”, „nevoia de a vedea” etc.);
 • Accesul securizat la aplicațiile și fișierele care conțin date cu caracter personal;
 • Implementarea unor soluții tehnice pentru securizarea comunicațiilor electronice;
 • Monitorizarea proceselor de transfer a datelor cu caracter personal (prin serviciul de email, copiere pe suport extern, tipărire, scanare etc.) și blocarea tentativelor de transfer neautorizate;
 • Implementarea unor soluții tehnice pentru asigurarea disponibilității datelor cu caracter personal în sistemele informatice utilizate;
 • Criptarea comunicărilor ce conțin date cu caracter personal.

Ce legi sunt puse în aplicare pentru asigurarea protecția datelor cu caracter personal?

Pentru a garanta respectarea drepturilor omului și a cerințelor de confidențialitate și securitate atunci când Vă prelucrăm datele cu caracter personal, sunt aplicate cel puțin următoarele prevederi legale:

La nivel național:

 1. Legea nr. 1069/2000 cu privire la informatică (http://lex.justice.md/md/312902/);
 2. Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor (http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5 );
 3. Legea nr. 71/2007 cu privire la registre (http://lex.justice.md/md/325732/);
 4. Legea nr. 241/2007 privind comunicațiile electronice (http://lex.justice.md/md/327198/);
 5. Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter persona (http://lex.justice.md/md/340495/);
 6. Legea nr. 284/2004 privind comerțul electronic (http://lex.justice.md/md/313078/).

Cadrul juridic european:

Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016  (GDPR) ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 ).