La cine mă pot adresa pentru detalii în privința modului de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal?

În scopul de a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal precum și pentru a realiza un control independent și calitativ asupra nivelului de conformitate atunci când prelucrăm datele cu caracter personal care Vă vizează, dar și având în vedere obligațiile legale prevăzute de legislația națională și europeană (a se vedea art. 37 din GDPR și pct. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010), noi am desemnat în calitate de responsabil de protecția datelor cu caracter personal (data protection officer) – compania ,,Law, Privacy & Data Protection Services” SRL (în continuare DPO).

În relația cu clienții, angajații și vizitatorii noștri, acesta este avocatul dvs. în raport cu noi și are sarcina de a gestiona soluționarea cererilor și plângerilor depuse de dvs., și totodată, reprezintă capacitatea noastră de a demonstra un arbitraj independent în ceea ce privește conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate în raport cu drepturile de care dispuneți dvs. precum și cerințele din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

În raport cu noi, DPO-ul ne oferă asistență, consiliere și ne ghidează în vederea asigurării tuturor activităților de conformare la principiile legale de prelucrare a datelor cu caracter personal. Noi dispunem de un set cuprinzător de politici și proceduri legate de managementul informației și protecția datelor. Acestea guvernează modul în care noi asigurăm că datele personale pe care le solicităm de la dvs., sunt prelucrate și dezvăluite în mod legal și că drepturile oferite de legislația privind protecția datelor, sunt respectate.

Responsabilul de protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la numărul de telefon 069242266 sau adresa de email: office@gdpr.md, sau la adresa juridică mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 77.
 

Pentru cine sunt destinate serviciile?

Serviciile companiei „StarNet Soluții” SRL, sunt destinate oricărei persoane fizice rezidente pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de sex, culoare, cetățenie, religie, viziune politică, statut sau oricare alt calificativ care nu este solicitat și/sau structurat de către această companie.