Cabinet Personal

Contractul de prestări servicii îl găseşti aici

PROCEDURA DE EXAMINARE A RECLAMAŢIILOR
1. Procedura de examinare a reclamaţiilor este elaborată întru executarea Hotăririi Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (Agenţie) nr. 48 din 10 septembrie a. 2013.

2. Clienţii serviciilor grupului de companii ”StarNet” sunt în drept să pretindă remedierea deficienţelor apărute în cadrul furnizării serviciilor contractate, prin depunerea reclamaţiilor.

3. Reclamaţiile pot fi depuse în una din următoarele forme :

  • Prin înscrierea sesizărilor/reclamaţiilor în Condica de sugestii si reclamaţii, amplasate  în  Centrele Comerciale în locurile uşor accesibile şi vizibile pentru clienţi. Adresele, telefoanele şi orarul de lucru a Centrelor Comerciale pot fi obţinute de la angajaţii oficiilor sau de pe site-ul oficial, www.starnet.md.
  • Prin expedierea unei scrisori la adresa: or. Chişinău, str. Columna 170, of. StarNet, MD-2004.
  • Prin expedierea unui mesaj prin poşta electronică (e-mail), la adresa : info@starnet.md.
  • Prin apel telefonic la numărul (022) 844444, ”Linia verde” – care se deserveste 24/24 ore, 7 din 7 zile.
  • Prin fax la numarul (022) 844445.
4. În reclamaţie este necesar de specificat cel puţin următoarea informaţie :
  • Numele şi Prenumele reclamantului;
  • Coordonatele de contact : adresa poştală, nr. de telefon sau adresa e-mail a reclamantului la care se va putea obţine informaţii suplimentare şi prezentarea raspunsului;
  • Data depunerii reclamaţiei;
  • Esenţa problemei abordate în reclamaţie.
  • De indicat daca este necesar sau nu un raspuns oficial. În cazul lipsei acestei opţiuni, transmiterea răspusului va rămîne la discreţia furnizorului.

5. Toate reclamaţiile depuse în scris de către client vor fi înregistrate în Registrul de reclamaţii, ţinute în modul stabilit.

6. Reclamaţiile se vor examina în termen ce nu va depăşi 15 zile, iar în cazurile cînd reclamaţia necesită o examinare suplimentară – cel mult 30 de zile din data recepţionării reclamaţiei.

7. Rezultatul examinării reclamaţiei se va aduce la cunoştinţa reclamantului în scris, iar cu consimţămîntul lui – verbal. În cazul lipsei coordonatelor de contact, rezultatele examinării reclamaţiei nu vor fi transmise reclamantului.

8. Clientul este în drept să se adreseze la Agenţie la adresa : or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 134 sau în instanţa de judecată competentă, în modul stabilit, cu anexarea corespondenţei ţinute cu furnizorul.

Calitatea conexiunii în sectorul telecomunicațiilor, deopotrivă cu apariția serviciilor cu acces în bandă largă, este indicatorul complex de bază, ce caracterizează aspirația la realizarea obiectivul pe care și l-a trasat compania Starnet: de a asigura accesibilitatea serviciilor calitative de conexiune și internet pe piața RM. În plus, calitatea serviciilor de telecomunicații permite să fie apreciate toate aspectele sarcinii propuse – de la starea și nivelul de dezvoltare a infrastructurii de rețea până la gradul de satisfacție a abonaților StarNet și apărarea drepturilor lor.

La ora actuală calitatea conexiunii este chezășia prosperității, a dezvoltării inovative a sectorului și unul din indicatorii de calitate a vieții populației.

Anume din acest motiv, pentru compania StarNet, asigurarea calității serviciilor de telecomunicație este una din sarcinile-cheie, importanța căreia este accentuată de dezvoltarea metodologiei de evaluare a calității serviciilor prestate și a metodelor de reacție operativă la rezolvarea problemelor cu care se confruntă clienții noștri.

StarNet perfecționează în permanență sistemul de control al calității serviciilor prestate, transmiterea online a datelor, telefonia cu cablu, nu doar prin măsurarea sistematică a nivelului semnalului, dar și reacționând la reclamațiile abonaților referitoare la neconcordanța parametrilor de calitate cu cerințele declarate.

StarNet acordă o atenție deosebită modernizării platformei tehnologice pentru asigurarea calității conexiunii, investind permanent în dezvoltarea rețelei și a serviciilor noi pentru clienți.

O inovație implementată recent de StarNet constă în purtarea unui dialog deschis cu clienții privind problema asigurării de către companie a serviciilor calitative, care este o modalitate de a spori eficiența interacțiunii dintre client și operator, precum și asigurarea unui nivel înalt de suport oferit în serviciile de telecomunicații.

Actualmente, compania StarNet asigură o conexiune neîntreruptă în regim 24/7, cu ajutorul unui centru unic de monitoring. Starea tuturor dispozitivelor în 16 orașe de prezență de la Cahul la Edineț este controlată la distanță în același timp la câteva zeci de parametri, lucru care permite să se știe exact ce se întâmplă în mai mult de 100 de mii de gospodării și să se fixeze orice incident în 3-5 minute. De cele mai multe ori specialiștii tehnici ai companiei înlătură defecțiunile încă înainte ca ele să fie depistate de abonați. Diagnostica la distanță a echipamentului clientului permite ca problemele să fie rezolvate operativ, după prima adresare.

Cu ajutorul unui centru de contact modern, clienții noștri își economisesc timpul: 90% din apeluri sunt preluate în timp de 15-20 de secunde. Nici o adresare nu rămâne fără atenție, inclusiv cele transmise prin canalele online de deservire. Astfel, oricine poate să-și expună părerea sau să lase un comentariu cu ajutorul consultanței online pe site-ul www.starnet.md, în grupul oficial al ”StarNet” pe Facebook.

Nivelul înalt al serviciului clientelă și al suportului tehnic le inspiră clienților o încredere suplimentară în faptul că, alegând serviciile companiei StarNet, ei pot să se folosească cu confort de un internet stabil și rapid, televiziune HD inovativă (131 de canale digitale, 21 dintre care imediat în HD), telefonie modernă. Pentru a evalua avantajele serviciilor operatorului este suficient să te conectezi la un internet stabil cu preț fix sau să alegi oricare dintre pachetele de servicii.

Formular tipizat pentru prezentarea şi publicarea informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul de Internet. Vezi aici

Politica de confidenţialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este foarte important pentru noi.

Vom colecta informaţii personale prin mijloace legale şi corecte, după caz cu cunoştinţă sau acordul persoanei în cauză.

Vom proteja informaţiile personale prin metode de securitate rezonabilă împotriva pierderii sau furtului, precum şi accesul neautorizat, divulgarea, copierea, utilizarea sau modificarea lor.