Cabinet Personal

Pentru ce este necesară această informație?

Stimate abonat și/sau vizitator al site-ului www.starnet.md, vrem să Vă comunicăm că unul dintre cele mai importante aspecte ale companiei ,,StarNet Soluții” SRL este încrederea Dvs. în serviciile prestate, în special, asigurarea conformității și securității informațiilor ce Vă vizează. Pentru a Vă demonstra în mod transparent efortul depus de echipa ,,StarNet Soluții” SRL pentru a atinge și a asigura aceste criterii pentru clienții și angajații noștri, am elaborat prezenta Notă de informare, în care descriem cine suntem, pentru ce colectăm datele personale și în ce scopuri le utilizăm, cui le dezvăluim și ce drepturi Dvs. dispuneți în raport cu aceste date, cine este responsabil în cadrul companiei noastre de asigurare a protecției datelor precum și de care drepturi dispuneți în raport cu informațiile ce Vă vizează și alte aspecte importante.

Cine suntem?

Compania ,,StarNet Soluții” SRL, IDNO 1013600032967, mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170, administrată de către dl. Ion ROȘCA, este o persoană juridică de drept privat (societatea cu răspundere limitată), care a fost înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat la data de 16.10.2013, preluând prin cesiune sarcinile și atribuțiile companiei ,,Starnet” SRL, în partea ce se referă la deservirea abonaților, încheierea contractelor și prestarea serviciilor de comunicații electronice (internet, telefonie fixa VOIP, IPTV) deținute anterior de către ultima.

La moment, compania ,,Starnet Soluții” face parte din grupul Starnet, care este compus din:

  1. ,,Starnet” SRL;
  2. ,,Starnet Soluții” SRL;
  3. ,,Starnet Management Grup” SRL;
  4. ,,Starnet Digital City” SRL.

Compania ,,StarNet Soluții” SRL reieșind din faptul că stochează și prelucrează[1] datele cu caracter personal ale clienților, vizitatorilor și angajaților pe scară largă (număr considerabil de clienți/angajați), a notificat Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) pentru a verifica și stabili dacă aceste prelucrării de date sunt conforme cu cerințele din domeniul protecției datelor cu caracter personal. Astfel, CNPDCP a autorizat compania ,,StarNet Soluții” SRL în calitate de operator de date cu caracter personal fiind înregistrat cu nr. 0000201 în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, în continuare (operator[2] de date). Înregistrarea și autorizarea la CNPDCP, certifică faptul că metodele de prelucrare a datelor și cerințele de securitate puse în aplicare de operatorul de date, asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

[1] prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
[2] operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituție ori organizație care, în mod individual sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislația în vigoare.