Cabinet Personal

StarNet susține colaborarea cu agenții IT din stânga Nistrului

27/10/2017

La 26 octombrie, în cadrul programului Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii, sub egida PNUD-UE, centrele și companiile IT din Chișinău au făcut cunoștință și au găzduit reprezentanții companiilor IT din Transnistria.

Domeniul IT reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova și înregistrează o dezvoltare progresistă din an în an, iar poziţionarea și promovarea eficientă, atât în țară cât și peste hotare, este un scop care stă la ordinea de zi a companiilor și antreprenorilor.

În această ordine de idei, consolidarea încrederii și intensificarea colaborării între agenţii IT de pe ambele maluri ale Nistrului reprezintă un pas primordial în dezvoltarea industriei tehnologiei informaționale din toată țara, în stimularea creării companiilor IT autohtone și a locurilor de muncă noi, stabilirea de parteneriate internaționale pentru schimbul de cunoștințe și profesioniști în domeniul IT.

În acest sens, StarNet, alături de alți parteneri din domeniul IT, au abordat cu reprezentanții din stânga Nistrului subiectele care prevăd posibilitățile reale de colaborare și creare a proiectelor IT, care, ulterior, vor stimula îmbunătăţirea infrastructurii sociale.

Managerii și coordonatorii de proiecte din Concernul StarNet, și anume Academy+ Moldova și Digital Park, au trecut în revistă scopurile, rezultatele la etapa actuală și finalitățile acestor inițiative; au punctat importanța educației IT în țara noastră, care are la bază strategii internaționale; crearea condițiilor moderne și creative pentru dezvoltarea business-ului IT, ansamblu de idei ce proiectează un viitor stabil și de succes acasă, în Republica Moldova.

Promovarea Republicii Moldova în calitate de mediu atractiv pentru afaceri în domeniul IT constituie o prioritate actuală şi poate fi realizată doar prin efortul conjugat și susţinerea activităţilor comune de pe ambele maluri ale râului Nistru.