Cabinet Personal

StarNet – partenerul Conferinţei Internaţionale „Information Technologies, Systems and Networks ITSN-2017”

18/10/2017

La 17-18 octombrie, Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost gazda conferinței internaționale „Information Technologies, Systems and Networks ITSN-2017”, în cadrul căreia cercetătorii, profesorii, experții universităților, companiilor locale și internaționale au pus în discuție cele mai recente idei și rezultate din sectorul TIC.

Subiectele abordate au vizat următoarele domenii: Tehnologii Informaţionale, Reţele de Calculatoare, Securitatea Informaţiei, Securitatea și Apărare, E-Guvernare, Instruire la Distanţă, Sisteme şi Tehnologii Electronice şi Optoelectronice, Prelucrarea Semnalelor şi Imaginilor.

În procesul continuu de inovație și digitalizare, râmâne importantă cercetarea pieților, produselor și serviciilor, companiilor și brandurilor din toată lumea, a proiectelor din domeniul IT, la fel colaborarea și schimbul de experiențe. Astfel, tradițional, Concenul StarNet investește și participă la procesele care contribuie și accelerează progresul din industria TIC.

Aurelia Salicov, Vice Director StarNet Management Grup, Încurajăm ideile, personalitățile și companiile care-și aduc aportul la dezvoltarea și cercetarea domeniului IT, întrucât în actuala societate informațională totul pornește de la tehnologizare, servicii de calitate și inovative, aplicații digitale. Or, prin desfăşurarea unor astfel de conferințe inspirăm și creștem viitorii specialişti în domeniul IT, care au nevoie de suportul profesionaliștilor bine antrenați, citiți și creativi din domiul tehnologiilor informaționale. Suntem aici pentru că ne-am angajat să promovăm un viitor al progresul informațional, să aducem aproape de oameni inovația și serviciile de calitate care vor simplifica viaţa de zi cu zi și le vor deschide noi oportunități de dezvoltare.

Echipa StarNet, de 14 ani, cu pasiune investește în dezvoltarea tehnologiei, perfecționarea continuă a rețelei și implementarea proiectelor IT, educaționale și sociale, pentru ca să aducă în fiecare localitate și regiune progresul viitorului.