Cabinet Personal

Lucrările lui Gheorghe Țărnă în calendarul 2018 de la StarNet

28/12/2017

Promovarea talentelor și lucrărilor artistice de-o însemnătate incontestabilă ale pictorilor autohtoni a devenit o tradiție respectată cu strictețe în cadrul proiectului social StarART, lansat de către StarNet în 2014. Prin această inițiativă, StarNet și-a propus să aducă mai aproape de cetățeni valorile naționale, tradiția și spiritualitatea, redate prin tablourile și picturile artiștilor noștri.

În 2016, StarNet a lansat expoziția de picturi cu tentă florală a pictorului moldovean Gheorghe Țărnă, reprezentant original al simbolismului. Iar astăzi, StarNet anunță despre continuitatea acestui colorat și plin de tradiție proiect în parteneriat cu Gheorghe Țărnă. Lucrările lui, care inspiră liniște, te fac să te oprești și să le privești în tăcere, pot fi regăsite și admirate în calendarul anului 2018, în cadrul oficiilor StarNet.

Aurelia Salicov, Vicedirector StarNet Management Grup: StarNet promovează talentele veritabile și oferă posibilitate tuturor clienților atunci când vizitează oficiile să admire operele inestimabile ale tinerilor talentați din Republica Moldova.

Amintim că proiectului social StarART a fost lansat în anul 2014 și a reușit să organizeze o serie de evenimente cu scopul de a spori interesul pentru cultură și a aprecia cu adevărat talentul incontestabil al artiștilor din țara noastră.

Printre acestea se numără: galeria de pictură a elevilor liceului „Mihai Grecu, galeria de pictură a elevilor de la Școala Artelor Plastice pentru copii „Alexei Șciusev”, expoziția de pictură realizată de tinerii artiști ai Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” și expoziția de pictură „Tezaurul Chișinăului” a artistului plastic Ghenadie Șonțu.