Cabinet Personal

Mesajul de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal

Stimaţi clienţi,

Compania StarNet Soluții SRL (în continuare – Compania) conştientizează şi împărtăşeşte dreptul fiecărui cetățean de a controla propriile date cu caracter personal şi importanţa protecţiei lor. Oferirea datelor cu caracter personal din partea Dvs. este un act de încredere şi este de datoria Companiei să întreprindă toate măsurile necesare pentru a justifica încrederea acordată.

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, în calitate de date cu caracter personal este considerată orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor menţionate expres în Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțămîntul în mod neechivoc pentru această prelucrare.

În conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, Compania colectează datele cu caracter personal și, în scopuri explicite și legitime de prestare a serviciilor contractuale cu clientul, asigură prelucra lor într-un mod compatibil cu aceste scopuri.

Compania colectează datele in vederea prestării serviciilor de comunicații electronice şi în alte scopuri corelate pentru realizarea obiectului de activitate principal. Datele personale ale clienţilor sunt prelucrate numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor contractuale ale Companiei, cu respectarea tuturor măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Compania colectează date cu caracter personal din documentele de identitate ale clienţilor şi utilizează sisteme de supraveghere video în oficiile sale.

În conformitate cu prevederile art.art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, Dvs. dispuneţi de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, sunteţi în drept să Vă adresaţi cu o cerere scrisă către StarNet Soluții SRL la adresa, mun. Chişinău, str. Columna, 170 și să depuneți cererea la una din oficiile teritoriale  ale Companiei.

Textul integral al Legii poate fi accesat pe site-ul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe adresa, www.datepersonale.md/md/legi/.