Cabinet Personal

Contractul de prestări servicii îl găseşti aici

PROCEDURA DE EXAMINARE A RECLAMAŢIILOR
1. Procedura de examinare a reclamaţiilor este elaborată întru executarea Hotăririi Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (Agenţie) nr. 48 din 10 septembrie a. 2013.

2. Clienţii serviciilor grupului de companii ”StarNet” sunt în drept să pretindă remedierea deficienţelor apărute în cadrul furnizării serviciilor contractate, prin depunerea reclamaţiilor.

3. Reclamaţiile pot fi depuse în una din următoarele forme :

  • Prin înscrierea sesizărilor/reclamaţiilor în Condica de sugestii si reclamaţii, amplasate  în  Centrele Comerciale în locurile uşor accesibile şi vizibile pentru clienţi. Adresele, telefoanele şi orarul de lucru a Centrelor Comerciale pot fi obţinute de la angajaţii oficiilor sau de pe site-ul oficial, www.starnet.md.
  • Prin expedierea unei scrisori la adresa: or. Chişinău, str. Columna 170, of. StarNet, MD-2004.
  • Prin expedierea unui mesaj prin poşta electronică (e-mail), la adresa : info@starnet.md.
  • Prin apel telefonic la numărul (022) 844444, ”Linia verde” – care se deserveste 24/24 ore, 7 din 7 zile.
  • Prin fax la numarul (022) 844445.
4. În reclamaţie este necesar de specificat cel puţin următoarea informaţie :
  • Numele şi Prenumele reclamantului;
  • Coordonatele de contact : adresa poştală, nr. de telefon sau adresa e-mail a reclamantului la care se va putea obţine informaţii suplimentare şi prezentarea raspunsului;
  • Data depunerii reclamaţiei;
  • Esenţa problemei abordate în reclamaţie.
  • De indicat daca este necesar sau nu un raspuns oficial. În cazul lipsei acestei opţiuni, transmiterea răspusului va rămîne la discreţia furnizorului.

5. Toate reclamaţiile depuse în scris de către client vor fi înregistrate în Registrul de reclamaţii, ţinute în modul stabilit.

6. Reclamaţiile se vor examina în termen ce nu va depăşi 15 zile, iar în cazurile cînd reclamaţia necesită o examinare suplimentară – cel mult 30 de zile din data recepţionării reclamaţiei.

7. Rezultatul examinării reclamaţiei se va aduce la cunoştinţa reclamantului în scris, iar cu consimţămîntul lui – verbal. În cazul lipsei coordonatelor de contact, rezultatele examinării reclamaţiei nu vor fi transmise reclamantului.

8. Clientul este în drept să se adreseze la Agenţie la adresa : or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 134 sau în instanţa de judecată competentă, în modul stabilit, cu anexarea corespondenţei ţinute cu furnizorul.

Formular tipizat pentru prezentarea şi publicarea informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate pentru serviciul de Internet. Vezi aici

Politica de confidenţialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi.
Vom colecta informaţii personale prin mijloace legale şi corecte, după caz cu cunoştinţa sau acordul persoanei în cauză.
Vom proteja informaţiile personale prin metode de securitate rezonabilă împotriva pierderii sau furtului, precum şi accesul neautorizat, divulgarea, copierea, utilizarea sau modificarea lor.